Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:47:53+01:00
A) na rysunku rysujemy prostą od prawego rogu dórnej podstawy do podstawy dolnej, powstaje wówczas trójkąt prostokątny, którego jedna przyprostokątna wynosi 17 - 5 = 12 a wdruga jest równa bokowi o długości 6
z twierdzenia pitagorasa mamy:
12² + 6² = x²
x²= 144 + 36
x² = 180
x = √180 = √9 *4*5 = 6√5
Obw = a +b + c + d = 17 + 6 + 5 + 6 √5 = 28 + 6√5

b) musimy najpierw obliczyć długość podstawy dolnej trapezu, wysokości trapezu dzielą podstawę na 3 odcinki: x, 5, y
liczymy odcinek x
x² + 5²= 8²
x² = 64 - 25
x² = 39
x = √39
liczymy odcinek y
y² + 5² = 13²
y² = 169 - 25
y² = 144
y = √144 =12
Podstawa dolna = √39 + 5 + 12 = 17 + √39
Obw = a + b + c + d = 17 + √39 + 8 + 5 + 13 = 43 + √39