Muszę przetłumaczyć ten tekst.
Pomóżcie !!!

Geßler bemerkte den zweiten Pfeile und fragte Tell, warum er zwei Pfeile hatte. Tell antwortete, dass der 2. Pfeile für Geßler bestimmt war. Geßler wurde wütend und ließ den Tell fangen und auf die Burg nehmen. Sie fuhren mit einem kleinen Boot über den Vierwaldstättersee. Nachts kam ein starker Sturm und Tell steuerte das Boot an eine Klippe. Dort sprang er mit seinem Sohn ans Land. Wilhelm Tell und sein Sohn flohen in die Berge. Der Vogt suchte sie in den Bergen. Er wusste nicht, dass dort andere Schweizer auf ihn und seine Truppen warteten. Wilhelm Tell traf den Vogt ins Herz, die Schweizer besiegten die österreichschen Truppen und die Schweiz war wieder frei. Die Schweizer ehren Wilhelm Tell als ihren Nationalhelden.

2

Odpowiedzi

2010-01-17T18:31:02+01:00
Geßler zauważony ten drugie strzały i Tell, dlaczego on pytał dwie strzały miał. Tell odpowiadał, że 2. Strzały dla Geßler na pewno był. Geßler ze złością i kazał Tell i na gród łapać biorą. Państwo jeździli małą łodzią nad Vierwaldstättersee. Nocą silna burza i Tell trafiała sterował łodzią na skałę podwodną. Tam on skakał o jego synowskim do państwa. Wilhelm Tell i jego syn uciekali do gór. Wójt szukał ich w górach. On nie wiedział, że tam innych Szwajcarów na niego i serwisowali jego oddziały. Wilhelm Tell trafiał wójta w serce, Szwajcarzy pokonywali to österreichschen oddziały i Szwajcaria był znowu wolny. Szwajcarzy uhonorują Wilhelma Tell jako jej państwowego bohatera.

Przepraszam ale nie których wyrazów nie znam
2010-01-17T20:00:06+01:00
Gessler powiedział ten drugi strzał i Wyślij pytanie dlaczego miał dwa strzały. Tell odpowiedział, że 2 Arrows Gessler została ustalona. Gessler był wściekły i lewej Wyślij złapać i wziąć się do zamku. Zabrali małą łodzią przez Jezioro Czterech Kantonów. W nocy burza i wielka Powiedz kierować łodzią na urwisku. Tam wyskoczył z synem na ląd. Wilhelm Tell i jego syn uciekli w góry. Komornik patrzył na nią w góry. Nie wiedział, że inne szwajcarskie czekali na niego i jego oddziałów. Wilhelm Tell hit komornika do serca, Szwajcarii pokonała wojska Austrii i Szwajcarii został znów wolna. Swiss cześć ich bohatera narodowego Wilhelma Tella.