Wybierz i wypisz prawidłowe dokończenie zdań

a.Cheścijaństwo narodzilo się w ..........................
[Palestyne,Rzymie , Azji Mniejszej]

b.Wywodziło się ono z .......................
[religi egipskiej,wierzeń ludów w Mezopotamii,religi żydowskiej ]

c.Cheścijanie uznają Jezusa Chrustusa za .........................
[wysałannika bogów , proroka , Mesjasza , czyli Odkupiciela ]

d.Cesarz Kostantyn Wielki pozwolił na swobodę wyznania religii chrześcijańskiej w ....................
[1 w.n.e , 3 w..p.n.e , 4 w.n.e ]

3

Odpowiedzi

2010-01-17T18:34:00+01:00
A)Rzymie
b)religi żydowskiej
c)Mesjasza
d)3w.p.n.e
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T18:35:03+01:00
A - PALESTYNA
b - ŻYDOWSKIEJ ( chyba ... )
c - MESJASZA
d - 3 p.n.e
4 2 4
2010-01-17T18:35:13+01:00
A Palestyna
b religi żydowskiej
c mesjasza
d 4 w.n.e
3 5 3