Odpowiedzi

2010-01-17T18:34:13+01:00
Europa się rozwija daje ona rożnym krajom dotacje.Można jeździć do innych krajów bez paszportu. Istnieje tolerancja
  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T18:50:09+01:00
Wspólnoty europejskie powstały w latach ’50 w celu zacieśnienia współpracy między sześcioma państwami Europy Zachodniej, aż do ostatniego rozszerzenia w maju 2004r., od kiedy Wspólnoty funcjonują w składzie 25 państw. Ambicje polityków europejskich są bardzo duże. Podczas spotkania na „szczycie” państw i rządów w Lizbonie w marcu 2000 r. szeroko dyskutowano o konieczności zacieśnienia współpracy w Europie w dziedzinie gospodarki i finansów. W opracowanym przez „Piętnastkę” dokumencie ze spotkania, określonym mianem „Strategii Lizbońskiej” podkreślono, iż celem Unii jest przekształcenie się do 2010 r. w najbardziej prężną , nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę świata. Realizacja tego dalekosiężnego celu wymaga zintegrowanych działań w ramach całej Wspólnoty. Celem Unii Europejskiej jest stworzenie sprawnego mechanizmu funkcjonowania jednolitego rynku, który oznacza swobodny przepływ towarów oraz czynników produkcji. W świetle teorii stosunków międzynarodowych wspólny rynek oznacza stworzenie lepszych warunków do niezakłóconego funckjonowania mechanizmów wolnej konkurencji. Umożliwia on także optymalne przemieszczanie się siły roboczej, rozwój produkcji na wielką skalę oraz szybsze wprowadzenie postępu technicznego. Utworzenie wspólnego rynku wymaga ujednolicania polityki cenowej w obrębie grupy państw, które zaangażowane są w proces integracji.