Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) 2ab²(a²-2b)
b)½c(4c-2)
c) (1-x)(x+2)
d) (5-2x)(5+x)
e) (y²-y)(y²+1)
f) (y-1)(y²+y+1)

Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) x złotych i y groszy - ile to groszy ?
b) x kwadransów i y godzin - ile to kwadransów
C) x minut i y godzin - ile to godzin ?
d) x ton i y kilogramów - ile to ton ?

prosze o pomoc

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-28T19:29:01+02:00
Zad 1
a) 2ab²(a²-2b) = 2a³b²-4ab³=2a³b²+(-4ab³)
b)½c(4c-2) = 2c²-c = 2c²+(-c)
c) (1-x)(x+2)= x+2-x²-2x = -x²-x+2
d) (5-2x)(5+x)=25+5x-10x-2x²=-2x²-5x+25
e) (y²-y)(y²+1)= y⁴+y²-y³-1=y⁴-y³+y²-1
f) (y-1)(y²+y+1)=y³+y²+y-y²-y-1=y³-1

Zad 2
a) x złotych i y groszy - ile to groszy ?
1 zł = 100 gr
x zł = 100*x gr
Odp: 100*x+y =100x+y

b) x kwadransów i y godzin - ile to kwadransów
1 godz. = 4 kwadranse
y godzin = y*4
Odp: x + y*4 = x+4y kwadransów

C) x minut i y godzin - ile to godzin ?
1min = 1/60 godz.
x min = x * 1/60 godz
Odp: x * 1/60 + y = (1/60)x + y =x/60 + y godz.

d) x ton i y kilogramów - ile to ton ?
1 kg = 1/1000 t
y kg = 1/1000 * y = y/1000 kg
Odp: x + y/1000 kg
7 5 7
2009-09-28T19:36:01+02:00
A) 2ab²(a²-2b)= 2a²b²-2ab³
b)½c(4c-2)=2c²-c
c) (1-x)(x+2)=x+2-x²-2x=-x²-x+2
d) (5-2x)(5+x)=25+5x-10x-2x²=-2x²-5x+25
e) (y²-y)(y²+1)=y⁴+y²-y³-y=y⁴-y³+y²-y=y(y³-y²+y-1)
f) (y-1)(y²+y+1)=y³+y²+y-y²-y-1=y³-1
2009-09-28T19:36:35+02:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) 2ab²(a²-2b) = 2a³b² - 4ab³
b)½c(4c-2) = 2c² - c
c) (1-x)(x+2) = x + 2 - x² - 2x = -x² - x + 2
d) (5-2x)(5+x) = 25+5x-10x-2x² = -2x²-5x+25
e) (y²-y)(y²+1) = y^4-y³+y²-y
f) (y-1)(y²+y+1) = y³+y²+y-y²-y-1 = y³-1

a tego drugiego to nie umiem :(