Odpowiedzi

2009-09-28T22:26:48+02:00
Przyczyny reformacji:
na przełomie XIV i XV wieku wyniknął poważny kryzys, spowodowany takimi czynnikami jak:
1. zeświecczenie duchowieństwa i nieprzestrzeganie celibatu: np. papież Aleksander VI zajmował się głównie polityką, nie interesowały go sprawy kościoła. Miał dzieci (Cezara i Lukrecję), które utrzymywał z funduszy kościoła.
2. nadmierne bogacenie się kościoła
3. symonia (kupowanie urzędów kościelnych)
4. nepotyzm (obsadzanie krewnych na wyższych stanowiskach)
5. niski poziom intelektualny księży
6. sprzedaż odpustów- Istniała możliwość odpuszczenia grzechów, nie tylko dokonanych, ale i tych jeszcze nie popełnionych za uiszczeniem odpowiedniej opłaty w ramach pokuty.

Ważne jest również i to, iż msze nie były wygłaszane w językach ojczystych, przez co wierni nie rozumieli kazania. Często bywało też w ten sposób, iż duchowny nawet nie przeprowadzał mszy.

Duchowieństwo więc nie stosowało się do zasad wyznawanej przez nie religii, co wywołało oburzenie u innych ludzi.
Rolą kościoła jest wzywanie do nawrócenia, wskazywanie pewnych stałych wartości i pilnowanie ich przestrzegania. Jego przedstawiciele jednak nie stosowali się do głoszonych zasad, przez co również i wierni nie stosowali się do nich. Kościół katolicki wymagał reform i poprzez zapoczątkowanie reformacji chciano osiągnąć pewne zmiany.
1 5 1