Planujesz założyć szkolny klub filmowy i chcesz poznać opinię innych uczniów na ten temat. W twojej szkole uczą się także uczniowie z zagranicy. Przygotuj dla nich ankietę w j.angielskim.

1. Zapytaj jak często powinny odbywać się spotkania klubu.
2. Zapytaj w jakich godzinach powinny się odbywać
3.Poproś o sugestię dotyczące repertuaru
4.Zapytaj, czy byliby skłonni płacić składkę na wypożyczanie filmów. a jeśli tak, to w jakiej cenie?


Proszę o proste pytania i odpowiedzi ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-17T19:06:08+01:00
1.How often meetings should be held club?
Club meetings should be held every ( np.2 days)
2.What hours should be held club meetings?
Should take place between 16 and 17 hours.
3.Does anyone have any suggestions for repertoire?
4.Would you be willing to pay a contribution towards the rental of films, and if so, at what price?
So at 5 zł/No
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:20:37+01:00
1.Jak often meetings should take place club?
I think that every two days.
2.How do you think of what hours should be a meeting of the club?
About the sixteenth or seventeenth so that everyone could make it.
3.Czy you have any suggestions for repertoire?
So, rather we should see there the same comedy and not some sad movies.
4.Do you could be able to pay a contribution towards rent movies?
I think so about seven dollars.

A teraz po polsku:

1.Jak często powinny odbywać się spotkania klubu?
Myślę że co dwa dni.
2.Jak myślisz, w jakich godzinach powinny odbywać się spotkania tego klubu?
Około szesnastej lub siedemnastej tak żeby każdy mógł zdążyć.
3.Czy masz jakieś sugestie dotyczące repertuaru?
Tak raczej powinnyśmy oglądać tam same komedie a nie jakieś smutne filmy.
4.Czy byłbyś w stanie wpłacić składkę na wypożyczanie filmów?
Myślę że tak około siedmiu dolarów.
2 1 2