Zadanie: Wynik finansowy

Ustal wynik finansowy wiedząc, że:

przychód ze sprzedaży produktów 180 000
pozostałe przychody operacyjne 40 000
przychody finansowe 40 000
koszt wytworzenia produktów sprzedanych 140 000
koszty zarządu 6 000
koszty sprzedaży 14 000
zyski nadzwyczajne 20 000
koszty finansowe 40 000
stawka PDOP ....%


1

Odpowiedzi

2010-01-18T11:38:32+01:00
Suma przychodów:
180 000+40 000+40 000+20 000=280 000
suma kosztów:
140 000+6 000+ 14 000+ 40 000=200 000
Przychody-Koszty=Wynik finansowy brutto
280 000- 200 000= 80 000 (WF brutto)
Podatek od osób prawnych (podp) 19%
80 000*19% = 15 200
Wynik finansowy netto = Wynik finansowy brutto - podatek
80 000-15 200=64 800 zł

Wynik finansowy netto wynosi 64 800 zł
80 4 80