Już w XVI w. Jan Zamoyski stwierdził: ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie''.Wyjaśnij dlaczego reforma edukacji, utworzenie Szkoły Rycerskiej i Komisji Edukacji Narodowej miały tak duże znaczenie dla dobra państwa??

1

Odpowiedzi

2010-01-18T08:56:53+01:00
Dzięki utworzeniu Szkoły Rycerskiej szansę na naukę miała młodzież z ubogiej szlachty.Kształcono ich tam głownie do pełnienia służby wojskowej i w urzędach cywilnych.Wychowywani byli w duchu miłości i poświęcenia dla ojczyzny.Natomiast dzięki utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej,powstałej w 1773 roku zajęcia w szkołach prowadzone były w języku polskim,a w szkołach najniższego szczebla uczono również przedmiotów praktycznych-rolnictwa,rzemiosła,handlu.Uczono w nich również zasad etyki i moralności oraz zasad właściwego postępowania w życiu osobistym i społecznym.By rozbudzic uczucia patriotyczne obchodzone były rocznice narodowe.
1 5 1