Uzupełnij zdania:
Rozwój......... i wzrost produkcji rzemieślniczej w regionie Morza Środziemnego przyczyniły się do rozkwitu włoskich miast oraz wzbogacenia ich mieszkańców.

Bogactwo mieszczan dało im szanse sprawowania funkcji............, czyli opiekunów literatury i sztuki.

Zainteresowanie sztuką wzbudziło chęc poznania dokonań starożytnych........ i Rzymian.

W ten sposób nardzoił się.............. .

Jak coś to jestem z 2 gim ;p Ćwiczeniówka "Przez Wieki" z Nowej Ery

1

Odpowiedzi

2009-09-28T19:27:33+02:00
1. Rozwoj rolnictwa

3.Greków i Rzymian
4. Się renesans
JESTEM Z 6 kl i chyba tak ale z renesansu to niepewna