To jest pierwsze zadanie:

W Trapezie równoramiennym podstawy maja długości 3 cm i 7 cm, a kat przy dłuższej podstawie ma miarę 45stopni. Oblicz pole tego trapezu.


To jest Drugie zadanie:

Podstawy trapezu maja długosc 3 cm i 11 cm, pole wynosi 56 cm szesciennych. Oblicz wysokosc tego trapezu.


Potrzebne na jutro.
Dziekuje:)

3

Odpowiedzi

2010-01-17T19:09:52+01:00
Zad 2
3+11=14
56*2=112
112/14=8
odp wysokość wynosi 8cm
a tego 1 nie wiem
2010-01-17T19:13:43+01:00
1. h = 2

P = ½(3+7)*2
P = 10 cm ²

2. P = 56 cm²
56 = ½(3+11)*h
56 = ½*14*h
56 = 7*h
h = 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:14:26+01:00
Zad 1

a = (7 - 3) / 2 = 2
a = h (kat jest rowny 45 °)

a² + h² = b²
2² + 2² = b²
4 + 4 = b²
b² = 8
b = √8
b = 2√2

Ob = 3 + 2 * 2√2 + 7
Ob = 10 + 4√2

Zad 2

h = (3P) / (a + b)
h = 3 * 56 / (3 + 11)
h = 168 / 14
h = 12