Do wanny wlano 100 l zimnej wody o temperaturze 10 st.C i do niej dolano 50 l gorącej wody. Temperatura mieszaniny wody zimnej i gorącej ustaliła się na 40 st. C. Nie uwzględniając strat energii na ogrzewanie wanny i powietrza wyznacz temperaturę goracej wody przed jej wlaniem do wanny.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T19:44:14+01:00
Dane:
m₁ = 50 kg
T = 40⁰C
m₂ = 100 kg
T₂ = 10⁰C
T₁ = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ - m₁T = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ =[m₂ × ( T -T₂ )] + m₁T
T₁ = [m₂ × ( T -T₂ ) + m₁T] / m₁
Po wstawieniu danych wychodzi 100 ⁰C
10 3 10