Odpowiedzi

2009-09-28T19:47:29+02:00
A)√40=√4*10=2√10
³√96=³√8*12 = 2³√12
³√243 = ³√27*9=3³√9

b) ³√-24=-2³√3
³√-250=-5³√2
³√-128=-2³√16

c)Rozumiem że ułamek w podpunktach a i b jest pod znakiem pierwiastka.
³√5/27 = ³√5/³√27 = ³√5 / 3
³√7/64 = ³√7/³√64 = ³√7 / 4
Tego ostatniego zapisu nie rozumiem.
2009-09-28T22:43:26+02:00
³√40=³√(8*5)=2³√5

³√96=³√(8*12) = 2³√12
³√243 = ³√(27*9)=3³√9

b) ³√-24=-2³√3
³√-250=-5³√2
³√-128=-2³√16=-4³√2

c)³√5/27 = ³√5/³√27 = ³√5 / 3
³√7/64 = ³√7/³√64 = ³√7 / 4