Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:21:49+01:00
Święte Przymierze to sojusz zawarty 26 września 1815 z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus .
Przymierze było próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, chrześcijańskich podstawach.
Głównymi zasadami, którymi kierować się miały państwa Świętego Przymierza były:

-równowaga europejska tj. wyrzeczenie się podbojów terytorialnych, by stworzyć Europę bez podziałów i sporów
- legitymizm – tylko monarchowie z Bożej łaski mogą zasiadać na tronie, nie można było obalić monarchy
-restauracja – przewidywała przywrócenie sytuacji terytorialnej i ustrojowej sprzed 1789r.
- kompensacja terytorialna dla zwycięzców.
26 4 26
2010-01-17T19:28:00+01:00
Powstało w 1815r. z inicjatywy cara Aleksandra I. Umowę podpisali cesarz Austrii. car Rosji i król Prus, a następnie władcy innych państw. Do współpracy nie zaproszono muzułmańskiej Turcji, a podpisu odmówiły Anglia i Stany Zjednoczone. Celem przymierza miało być utrzymanie porządku ustalonego przez kongres wiedeński i współpraca w zwalczaniu ruchów społecznych i narodowowyzwoleńczych w Europie.
9 4 9