1.)Nazwij wyrażenia algebraiczne
a) 2*(a+b+c)
b)3x-4y
c)(m-n)*(m+n)
d)x+y
x-y
e) (2a+3b) : c
f) X3+y3
w f) te 3 to są potęgi

2.)Zapisz algebraicznie wyrażenia
a)potrojony sześcian liczby x
b)suma kwadratu liczby a oraz iloczynu liczb b c i d
c) kwadrat różnicy liczb m i n
d)różnica sześcianów liczb x i y
e)iloraz podwojonej liczby c oraz sumy kwadratów liczb a i b

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T20:41:16+01:00
1.a)iloczyn liczby 2 i sumy liczb:"a","b","c"
b)różnica potrojonej liczby "x" i poczworonej liczby "y"
c)iloczyn, różnicy liczb "m" "n" i sumy liczb "m" "n"
d)suma liczb "x" "y"
e)iloraz liczby "c" i sumy podwojonej liczby "a" i potrojonej liczby "b"
f)suma sześcianów liczby "x" i liczby "y"

2.a)3x^3 (^3 oznacza że liczba jest do 3potęgi-do sześcianu)
b)a^2+(a*b*c)
c)(m-n)^2
d)x^3-y^3
e)2c:(a^2+b^2)