Odpowiedzi

2010-01-17T19:31:15+01:00
Ponieważ w Szkole Rycerskiej uczono przyszłych wojskowych , którzy w przyszłości mieli bronić państwo.Komisja Edukacji Narodowej dokonała reformy oświaty czyli nauki.Szkoły miały stać się publiczne ogólno dostępne , miały uczyś w języku polskim a nie łacińskim, miały uczyć matematyki , przyrody , literatury , geografii i historii.Król Stanisław August Poniatowski chciał by rozwijał się język polski i Polska.
5 3 5
2010-01-17T19:38:29+01:00
Utworzenie Szkoły Rycerskiej - przygotowyała ona do pełnienia słuzby w armii lub urzedach państwowych.Oprócz nauki prawa i nowoczesnego szkolenia wojskowego kadeci mieli zajecia z języka polskiego , matematyki , przyrody , historii , języków obcych, rysunku oraz szermierki.Stanisław August Poniatowski miał nadzieję że wykształcona w nowoczesny sposób młodzież szlachecka przekona się do zmian , do których nie chcieli dopuścic ich ojcowie.

Komisja Edukacji Narodowej - została powołana w 1773 r przez króla Stanisława Augusta . Była pierwszym w Europie ministrem oświaty.J-ej celem było zreformowanie szkolnictwa w Rzeczpospolitej.-Młodzież miała byc wychowywana w duchu patriotyzmu.Wszystkie przedmioty szkolne miały byc wykładane w jezyku polskim,który zastąpił dotychczas obowiązującą łacinę.Wprowadzono literaturę , historię i geografię . KEN zakładała seminaria nauczycielskie oraz szkoły parafialne kształcące dzieci chłopskie.Zreformowała uczelnie wyższe - uniwersytet krakowski i wileński.
7 3 7
2010-01-17T20:13:51+01:00
SZKOŁA RYCERSKA SZKOLIŁA NOWYCH LUDZI I POMAGALI ONI W BITWIE A KOMISJA EDUKACYJNO NARODOWA NIEWIEM MOŻE CHODZI OTO ŻE OCENIAŁA ONA JAK PANSTWA WYKORZYSTUJĄ JE
5 2 5