A) Wypisz nazwy najważniejszych surowców mineralnych wydobywanych w Meksyku
b) Zapisz nazwę surowca mineralnego, który, Twoim zdaniem odgrywa najważniejsza role w gospodarce Meksyku. Następnie przedstaw wpływ wydobycia tego surowca na rozój gospodarczy kraju

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:43:18+01:00
A) Meksyk jest krajem zasobnym w surowce mineralne:
- ropa naftowa
- gaz ziemny
- rudy miedzi, cynku, ołowiu, srebra
b) Moim zdaniem najważniejszą rolę w gospodarce Meksyku odgrywa ropa naftowa ponieważ gospodarka kraju w dużej części opiera się na dochodach z eksportu ropy naftowej.
3 5 3