Podaj informacje dotyczące pierwiastka o nastepującym rozmieszczeniu elektronów na powłokach:K2L8M3(Jak jest literka K to na górze jest mała 2,jak literka L to na górze mała ósemeczka i jak jest literka M to na górze mała trójeczka).
a)nazwa pierwiastka.................jego symbol chemiczny............
b)wzory tlenku tego pierwiastka;wzór sumaryczny.................wzór strukturalny................
c)zawartość procentowa(% masowy)tlenu w podanym tlenku;
d)stosunek masowy pierwiastków w tym tlenku;................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T20:59:07+01:00
A) nazwa pierwiasta: glin, jego symbol chemiczny: Al
b) wzór sumaryczny: Al2O3 (2 i 3 małe na dole), wzór strukturalny: w załączniku jest rysunek, na lewo na dole masz ten wzór strukturalny.
c) Masa tlenu w tlenku: 3x16=48 Masa całego tlenku Al2O3=3x16 + 2x27=48+54=102
Żeby obliczyć wartość procentową tlenu w tlenku dzielisz masę tlenu 48 przez masę tlenku 102 i mnożysz razy 100%, czyli 48/102 x 100%=47,06%
d) Stosunek masowy Al:O jest taki: 54:48, to można skrócić, czyli 9:8.
77 4 77