Zad 1.
Czy dwa trójkąty równoranienne o kącie między ramionami równymi 30* są podobne?

Zad.2
Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali k=2. Oblicz długości boków trójkąta A'B'C', jeśli:
a) |AB| = 8. |BC|=12. |CA|=10.
b) |AB|= 3. |BC|=4. |CA|=5.

Zad.3

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C'. Oblicz stosunek obwodu trójkąta ABC do obwodu trójkąta A'B'C', wiedząc że:
a) |AB| = 10. |BC|=8. |CA|=15. |C'A'|=9.
b) |AB|= 4i1/2. |BC|=5i3/4. |CA|=8i1/3 |A'B'|=2,7.


całe rozwiązania. Daje naj.

3

Odpowiedzi

2010-01-17T20:10:43+01:00
Zad 1 TAK
Zad 2
a)|AB| = 8 |A'B'|=8*2=16
|BC|=12 |B'C'|=12*2=24
|CA|=10 |C'A'|=10*2=20
b)|AB| = 3 |A'B'|=3*2=6
|BC|=4 |B'C'|=4*2=8
|CA|=5 |C'A'|=5*2=10
Zad 3
a)15:9=5:3

b)4.5:2.7=45:27=5:3
stosunek obwodów jest taki sam jak stosunek odpowiednich boków
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T20:11:46+01:00
Zad 1

Jeżeli między ramionami jest 30⁰ to przy podstawie jest 75⁰ i 75⁰ w obu trójkątach, więc oba są podobne.

Zad 2

a) |AB| = 8. |BC|=12. |CA|=10.
|A'B'|=16. |B'C'|=24. |C'A'|=20

b) |AB|= 3. |BC|=4. |CA|=5.
|A'B'|=6. |B'C'|=8. |C'A'|=10


rójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C'. Oblicz stosunek obwodu trójkąta ABC do obwodu trójkąta A'B'C', wiedząc że:
a) |AB| = 10. |BC|=8. |CA|=15. |C'A'|=9.
k=15/9
k=5/3 [5:3]

b) |AB|= 4i1/2. |BC|=5i3/4. |CA|=8i1/3 |A'B'|=2,7.
k=4,5/2,7
k=15/9
k=5/3 [5:3]


2010-01-17T20:29:29+01:00
Zadanie 1 :
Czy dwa trójkąty równoranienne o kącie między ramionami równymi 30* są podobne?
Tak.
Zadanie 2 :
a) |AB| = 8. |BC|=12. |CA|=10.
| AB | = 8 | A'B' | = 8 * 2 = 16
| BC | = 12 | B'C' | = 12 * 2 = 24
| CA | = 10 | C'A' | = 10 * 2 = 20
b) |AB|= 3. |BC|=4. |CA|=5.
| AB | = 3 | A'B' | = 3 * 2 = 6
| BC | = 4 | B'C' | = 4 * 2 = 8
| CA | = 5 | C'A' | = 5 * 2 = 10
Zadanie 3 :
a) |AB| = 10. |BC|=8. |CA|=15. |C'A'|=9.
15 : 9 = 5 : 3
b) |AB|= 4i1/2. |BC|=5i3/4. |CA|=8i1/3 |A'B'|=2,7.
4, 5 : 2, 7 = 45 : 21 = 5 : 3
taki sam.
1 5 1