Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T23:41:08+01:00
Jadwiga Falkowska urodziła się 13.11.1889 w Twerze w Rosji, a zmarła 7.08.1944 w Warszawie.
Jest jedną z założycielek polskiego harcerstwa dziewcząt.
Falkowska była również działaczką społeczną, fizykiem oraz asystentką na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie S. Batorego w Wilnie.
Jadwiga studiowała we Lwowie. To właśnie tam w roku 1911 "spotkała" się ze skautingiem żeńskim.
W owym roku rozpoczęła organizację drużyn skautowych(dziewczęcych!) w Małopolsce.
Nie należy zapominać o tym, że Jadwiga Falkowska w roku 1915 do 1918 przebywała w Moskwie, gdzie organizowała polskie drużyny na wychodźstwie. Wracając do Polski w roku 1919 weszła w skład PIERWSZEGO NACZELNICTWA ZHP.
Była dwukrotnie komendantką Chorągwi Warszawskiej Harcerek.
Pełniła również funkcję Naczelniki Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP.
W roku 1928 była komendantką II Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek.
Zastrzelona została przez żołnierzy brygady RONA przy al. Niepodległości 223. Było to podczas powstania warszawskiego.