Odpowiedzi

2010-01-17T20:11:14+01:00
Filtry w kominach fabryk
zakazy łamania drzew, płoszenia zwierząt itp.
niewylewanie ścieków do zbiorników wodnych
sadzenie pielęgnowanie roślin drzew itp
2010-01-17T21:16:52+01:00
1. Segregacja odpadów
2. Mniejsza ilość wycinanych drzew
3. Nie przyczynianie się do efektu cieplarnianego
4. Nie wylewanie ścieków (np. z fabryk) do rzek