1.Oblicz moc w opisanych sytuacjach:
Odkurzacz zużył 1.8 MJ energia elektrycznej w ciągu 1 h.

2.Oblicz :
W jakim czasie silnik o mocy 5 kW wykona prace 2 MJ?

3.Boisko oświetla 16 lamp o mocy 500 W każda.Ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyją w czasie czterech godzin pracy? Ile to dżuli?

1

Odpowiedzi

2009-09-28T20:03:06+02:00
1
t=1h=3600s
P=W/t
P=1800000J/3600s
P=500W
2.
P=W/t
t=W/P
t=2000000J/5000W
t=400s
3.
500W*16=8000W

t=4h=4*60*60=14400s
P=W/t
W=P*t
W=8000W*14400s
W=115200000J
W=8kw*4h=32kw*h
1 5 1