W jakim języku uczyli się histori twoi rówieśnicy życjący w 2 połowie XIX wieku pod zaborem

A) pruskim..............
B) ruskim...............
C) austriackim ..................

na dodatkowe punkty jedno zadanie
Wyjaśnij na czym polegała działalność władz niemieckich określania jako:
germanizacja szkolnictwa
kulturkampf czyli walka o kurku
rugi pruskie

1

Odpowiedzi

2010-01-17T20:27:02+01:00
1.
a) niemieckim
b) rosyjskim
c) niemieckim

Germanizacja szkolnictwa tak samo jak rusyfikacja polegała na wpajaniu młodym polakom języka,kultury,historii zaborcy.
2 5 2