Zamień na milimetry:
1. 0,66 dm 2 cm
2. 0.0008m 6 dm 0,2 cm
3. 0,22 m 4 cm

Zamień na decymetry:
1. 8m 9 cm 4 mm
2. 25 m 19 cm 43 mm
3. 8 cm 2 mm
4. 0,4 m 23 cm 7 mm
5. 0,001 km 0,98 m 34 cm
6. 0,067 km 0,023 m 18 cm

Wyraz w kilogramach
1. 56 dag 8 g
2. 3 dag 6 g
3. 3 kg 12 dag 9 g
4. 23 kg 124 dag 234 g
5. 0,565 dag 94 g
6. 2 t 23 kg 340 dag 7 g
7. 0,6 t 72 kg 212 dag 45g
8. 0,0067 t 760 dag 33 g

Koń wyścigowy w ciągu jednej minuty przebiega 1,167 km. Ile kilometrów może przebiec w ciągu 1 godziny i 40 minut?

Ps.Proszę z rozwiązaniami jk można :) naprawde to jest bardzo potrzebne

1

Odpowiedzi

2010-01-17T21:18:13+01:00
Zamień na milimetry:
0,66 dm=66
2 cm=20
0.0008m=0.8
6 dm =600
0,2 cm=2
0,22 m=220
4 cm=40

Zamień na decymetry:
8m=80
9 cm=0.9
4 mm=0.04
25 m=250
19 cm=1.9
43 mm=0.43
8 cm=0.8
2 mm=0.02
0,4 m=40
23 cm=2.3
7 mm=0.07
0,001 km=10
0,98 m=9.8
34 cm=3.4
0,067 km=670
0,023 m=0.23
18 cm=1.8

Wyraz w kilogramach
56 dag=0.56
8 g=0.008
3 dag=0.03
6 g=0.006
3 kg=3
12 dag=0.12
9 g=0.009
23 kg=23
124 dag=1.24
234 g=0.234
0,565 dag=0.00565
94 g=0.094
2 t=2000
23 kg=23
340 dag=3.4
7 g=0.007
0,6t=600
72 kg=72
212 dag=2.12
45g=0.045
0,0067 t=6.7
760 dag=7.6
33 g=0.033

1------1,167 km
1⅔----x
x=1⅔*1,167=1.778
1 5 1