Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T20:28:33+01:00
Siła tarcia przeszkadza w ruchu bądź w ruszaniu ciała czyli działa przeciwnie do ruchu ciała lub siły która chce wprawić ciało w ruch. Tarcie występuje na styku dwóch powierzchni.

wartość tarcia kinetycznego:
Tk=fk*Fn

wartość maksymalnego tarcia statycznego:
Tsmax=fs*Fn

W przypadku ruchu poziomego bez udziału sił wewnętrznych siła nacisku jest równa sile grawitacji:
Fn=Fg=m*g3 5 3
2010-01-17T21:11:23+01:00
Tarcie jest siłą przeciwstawiającą się ruchowi obiektów.
Tarcie jest zawsze skierowane przeciwnie do prędkości.

Nie istnieje ogólna teoria opisująca zjawiska oporów ruchu, ponieważ w grę wchodzą tu mechanizmy różnego rodzaju.


Niektóre przypadki sił oporu ruchu zostały dokładniej zbadane przez fizyków. Należą do nich:

* Tarcie posuwiste
* Tarcie toczne
* Tarcie (opór) aerodynamiczne i hydrodynamiczne
1 4 1