1 Jaki kraj dał Bóg na własność Abrahamowi i jego potomstwu?
2. Co wiemy o Ziemi Ojców?
3. Jaką rolę Ziemia Ojców odegrała w histori zbawienia?
4. Wymień Ojców wiary?
5. Czego uczą nas Ojcowie wiary?
6. Kto pomaga nam w doskonaleniu wiary?
7. Jakie są zagrożenia wolności?
8. Co pomaga człowiekowi wzrastać w prawdziwej wolności?
9.Kto według Jana Pawła II jest oparciem dla wszystkich wartości?
10. Co dla chrześcijan stanowi największą wartośc?
11. W kim wszystkie wartości mają swoje spełnienie?
12. Jakie elementy Bożego powołania wyróżnia Pismo Świete?
13. Co to znaczy byc prorokiem?
14. Co jest istotą nawrócenia?
15. Na czym polega prawdziwe nawrócenie?
16.Dlaczego należy przystępować do sakrementu pojednania?
17. jakie zadania Bóg postawił przed Sofoniaszem i Jonaszem?
18. Dlaczego Maryja jest dla Kościoła najdoskonalszym wzorem wiernośći i współpracy z Bogiem.
19. Do czego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie?
21. Dlaczego w nawiązniu przyjaźni jest ważny duchowy proces pogłębiania więzi z Chrystusem?

Odpowiedzicie jak umienie to swoimi słowami plisik szybciutku

posteraz sie dać najlepszą!!!!!!! :))))))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:04:41+01:00
1. Izrael
2. Ziemia Obiecana (hebr.: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Israel, Ziemia Izraela) - biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.
3.
4. Abraham, Jakub, Jetro, Mojżesz, Heli, Dawid, Matatiasz, Józef, Zebedeusz
5. w wiadomości prywatnej masz link:) tam to jest...
6. Kościól-msza, rodzina, szkoła-katecheci i rówieśnicy i oczywiście czytanie Biblii
7. zagrozenia wolności:
-grzech
-postęp technologiczny (np. internet)
-nałogi (np. internet ;), narkotyki, alkohol)
-sekty
-fałszywe postrzeganie niektórych spraw (np. co jest grzechem, a co nim nie jest)
8.pomaga:
-Bóg
-wiara
-modlitwa
-ufność w Boga
-poczucie wspólnoty z innymi chrześcijanami
-wiara w to, ze z Boską pomoca wszystko się ułoży, bd lepiej
9. w wiadomości prywatnej masz link:)
10. największą wartość dla chrześcijan stanowi wiara w zmartwychwstanie Jezusa
11. w Bogu i modlitwie
12.
13.Prorok jest to osba która jak by to powiedzieć przekazuje informacje od boga . Prorok poświęca swoje życie innym starając przekazać im wszelkie informacje . Ten ktoś musi być odany szery i kochający boga .
lub Prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, będąca jego "ustami" na ziemi, nierzadko założyciel jakiejś religii. W każdej jednak jego rola i znaczenie są nieco inne.
Albo prorok-jako osoba przewidująca przyszłość.
14. link w wiadomości:)
15. link w wiadomości:)
prawdziwe nawrócenie polega na zmianie swego życia na lepsze i powierzenie go Bogu
16. aby być w zgodzie z Bogiem, aby móc przystąpić do sakramentu komunii świętej, aby nasze sumienie było "czyste"
17. link w wiadomości:)
18. ponieważ została matką Jezusa, a następnie całego narodu i wypełniała/wypełnia jego wolę..
19. do budowania zjednoczonego kościoła na świecie
21. ponieważ potrzebujemy wsparcia, które może dać nam Jezus
mam nadzieje, że pomogłam:)
47 4 47