Odpowiedzi

2010-01-17T20:42:24+01:00
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Na kryzys energetyczny w zimie 1973/74 roku światowa opinia publiczna zareagowała niepokojem przed wyczerpaniem się kopalnych nośników energii za parę dziesięcioleci. Dlatego też rozpoczęto poszukiwania nowych, samoregenerujących się źródeł energii. Niektóre kraje postawiły na rozbudowę energii jądrowej, jednakże tendencja ta trafiła pod ostrzał grup przeciwników energii jądrowej. W dyskusji wyłoniły się następujące alternatywy: energia słoneczna, włącznie z zależną od promieniowania słonecznego energią wodną, energia wiatru, fal morskich i ciepła morza, energia przypływów i odpływów i energia geotermiczna.
Energia słoneczna.
Bezpośrednimi przetwornikami energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną są ogniwa słoneczne. Ze względu na sposób przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną rozróżnia się ogniwa fotochemiczne i ogniwa fotoelektryczne.
Najprostsze ogniwo fotochemiczne, podobnie jak ogniwo chemiczne, składa się z dwóch elektrod metalowych zanurzonych w roztworze danego metalu. Jeżeli jedna z elektrod zostanie poddana działaniu promieniowania słonecznego, to na zaciskach ogniwa powstaje różnica potencjałów. Zjawisko to odkrył francuski uczony A. H. Becquerel w drugiej połowie XIX wieku, prowadząc doświadczenia z ogniwem chemicznym. Ogniwa fotochemiczne nie znalazły dotychczas praktycznego zastosowania ze względu na niską wydajność.
Wytwarzanie energii w ogniwach fotoelektrycznych odbywa się na skutek wykorzystania zjawiska fotoelektrycznego, polegającego na zmianie elektrycznych właściwości ciał pod wpływem promieniowania słonecznego. Typowym ogniwem fotoelektrycznym jest ogniwo krzemowe, w którym wykorzystywane jest zjawisko fotowoltaiczne ( zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne ) obserwowane w półprzewodnikach.
Krzem jako czysty.
1 1 1