Rozwiązać metodą przeciwnych wspólczynników. Proszę was o rozwiązanie wszystkich 8 przykladów a nie tylko część(jeśli nie potrafisz nie rozwiązuj)
a)x+y=9 b)3x+2y=2
x-y=3 -3x+y=10
c)3x+2y=5 d)x+4y=11
2x+2y=2 2x+5y=10
e)4x+5y=-4 f)2x-11y=73
6x+7y=-6 3x-4y=47
g)-2x+5y=-10 h)9x+8y=1
7x-4y=8 5x-6y=11
PROSZĘ ROZWIAZAĆ KROK PO KROKU.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:51:41+01:00
A)
x+y=9
x-y=3

2y=9-3
y=3

x+3=9
x=6

b)
3x+2y=2
3x+y=10

y=-8

3x+2*(-8)=2
3x-16=2
3x=-18
x=6

c)
3x+2y=5
2x+2y=2

x=3

6+2y=2
y=-2

d)
x+4y=11
2x+5y=10

2x+8y=22
2x+5y=10

y=4

x+16=11
x=-5

e)
4x+5y=-4
6x+7y=-6

6x+7,5y=-6
6x+7y=-6

y=0
4x+0=-4
x=-1

f)

2x-11y=73
3x-4y=47

6x-33y=219
6x-8y=94

-25y=125
y=-5

2x+55=73
x=9

g)

-2x+5y=-10
7x-4y=8

-14x+35y=-70
14x-8y=16 /(-1)

-14x+35y=-70
-14x+8y=-16

y=-2

-2x-10=-10
x=0


h)

9x+8y=1
5x-6y=11

9x+8y=1
9x-10,8y=19,8

y=-1

9x-8=1
x=1