Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T20:52:30+01:00
W ciągu całego życia człowieka występują różne formy aktywności ruchowej. Aktywność ta, w zależności od okresu życia człowieka przybiera różną intensywność i spełnia różnorakie funkcje. W wieku dziecięcym i młodzieżowym ruch jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym wszechstronny rozwój organizmu.
Pod wpływem ruchu kształtujmy prawidłową postawę dziecka, rozwijamy takie cechy motoryczne jak: zwinność, zręczność, gibkość, szybkość, siłę i wytrzymałość. Uczymy niezbędnych w życiu umiejętności ruchowych. Poprzez odpowiednie dawkowanie ruchu (szczególnie na świeżym powietrzu) zwiększamy odporność fizjologiczną i kształtujemy pozytywne nawyki ruchowe.

Aby aktywność ruchowa przyniosła odpowiednie efekty, powinna być systematyczna, a ćwiczenia wykonywane przez określony czas i z określoną intensywnością. Zalecana dla dzieci i młodzieży minimalna dawka aktywności ruchowej to: jedna godzina dzienne dowolnego typu ruchu o zwiększonej intensywności, czyli takiej, aby bicie serca i oddech były przyśpieszone i wywołane zostało uczucie gorąca.
Podczas lekcji wychowania fizycznego, na zawodach sportowych rozwijają się nie tylko mięśnie, lecz kształtuje się poczucie estetyki, wyrabia cechy charakteru, rozwija wiedze ogólną i przygotowuje młode pokolenie do przyszłego dorosłego życia.
Lekcje wychowania fizycznego rozwijają także pozytywne cechy charakteru, takie jak: stanowczość, zdyscyplinowanie, odwagę, siłę woli, zdolność podejmowania szybkich decyzji.
2 2 2