Odpowiedzi

2010-01-18T01:06:25+01:00
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest powołany do rozpoznawania skarg przeciwko państwom, którym skarżący zarzucają pogwałcenie ich praw i wolności.Złożenie skargi do Trybunału jest możliwe jedynie po wyczerpaniu krajowych dostępnych środków odwoławczych, a więc po wyczerpaniu wszystkich instancji sądowych czy administracyjnych. Wymagane jest zachowanie terminu sześciomiesięcznego od wydania rozstrzygnięcia przez krajową najwyższą instancję do złożenia skargi do Trybunału. Zatem z reguły termin sześciu miesięcy liczy się od daty orzeczenia Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sadu Administracyjnego wydanych w wyniku skargi kasacyjnej.
5 3 5