Odpowiedzi

2010-01-17T20:55:31+01:00
A- liczba worków większych
b- liczba worków mniejszych

a+b=700
60a+20b=20000

20a+20b=14000
60a+20b=20000 odejmowanie
-40a=-6000
4a=600
a=125
b=700-125=575
2010-01-17T20:56:27+01:00
X worków większych
y worków mniejszych

x + y = 700
60x + 20y = 20000

y = 700 - x
60x + 20(700-x) = 20000

60x + 14000 - 20x = 20000
40x = 20000 - 14000 = 6000
x = 6000 / 40 = 150
y = 700 -x = 700 - 150 = 550

Było 150 większych worków i 550 mniejszych
2010-01-17T20:57:18+01:00
60d+20m=20000
d+m=700

m=700-d

60d+20*(700-d)=20000
60d-20d+20*700=20000
40d=20(1000-700)
2d=300
d=150

m=700-150=550
d=150