Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:01:44+01:00
A) iloraz liczby 11 przez a
11/a
b) sumę liczb d, jedna druga i e ,
d+1/2+e
c) trzecią potęgę liczby b ,
b^3 czyli b do potegi 3
d) różnicę liczby 7 i liczby b
7-b

9 4 9
2010-01-17T21:01:56+01:00
A) iloraz liczby 11 przez a - 11/a lub 11 : a
b) sumę liczb d, jedna druga i e , d + ½ + e
c) trzecią potęgę liczby b , b³
d) różnicę liczby 7 i liczby b. 7 - b
3 5 3
2010-01-17T21:06:09+01:00
A) 11/a
b) d+1/2+e
c) b³
d) 7-b
3 5 3