Odpowiedzi

2010-01-17T21:04:40+01:00
Kapłan - osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty funkcje kultowe i rytualne
W Kościele rzymskokatolickim diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń i wprowadza do stanu duchownego. Diakon może asystować kapłanowi oraz samodzielne sprawować niektóre ceremonie liturgiczne. Może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa przez narzeczonych, przewodniczyć nabożeństwom (np. Gorzkie żale) i sakramentaliom (błogosławieństwa, poświęcenia oraz liturgia pogrzebu).
Podczas Mszy świętej diakon odczytuje Ewangelię i rozdziela wiernym Eucharystię. Może także, z upoważnienia celebransa, wygłosić homilię.
1 4 1
  • Any3
  • Początkujący
2010-01-17T21:04:46+01:00
Diakonat wykształcił się w początkach chrześcijaństwa jako urząd osób odpowiedzialnych za funkcje charytatywne we wspólnocie chrześcijańskiej.
Jest najniższym z trzech stopni hierarchii kapłaństwa urzędowego.
Diakoni pełnili również szczególne funkcje liturgiczne. Odczytywali Ewangelię, podawali intencje modlitw, rozdzielali wiernym Eucharystię, a także pomagali biskupowi w udzielaniu sakramentu chrztu.
1 5 1