Odpowiedzi

2010-01-18T08:23:40+01:00
Św.Aleksy jest ideałem ascety,ponieważ jako syn z książęcego rodu wyrzeka się dóbr doczesnych dla służby bożej.opuszcza dobra rodzinne,oddaje wszystko co posiada ubogim i udaje siew podróż. Za cel stawia sobie pomoc biedakom ,chce przez to osiągnąć wieczne szczęście.Swoją postawą udowadnia, że rzeczy doczesne są nietrwałe ,zgubne są nawet ludzkie uczucia nieoparte na służbie Bogu.Święty pokazuje swoim przykładem jak znosić próby na jakie wystawiane jest życie ascety.Aleksy jest człowiekiem wiernym przyjętym zasadom,z których najważniejsza jest miłość do Boga i patrzenie na miłość do ludzi przez pryzmat szczęścia wiecznego.
Św.Franciszek z Asyżu jest nazywany "bożym biedaczyną",poświęcił się naśladowaniu Chrystusa w odosobnieniu od świata ,w ubóstwie .Całe swoje dobra ,podobnie jak Aleksy rozdał biednym,a sam żył jak żebrak.Kochał przyrodę,wszystkie stworzenia,nawet nazywał ich swoimi braćmi i siostrami. Filozofiaśw.Franciszka ukazuje postulaty wiary,radosnej ,prostej,płynącej z głębi serca .Nawoływałdożycia zgodnego znaturą.
Św.Franciszek i św.Aleksy mieli moc uleczania chorych .Według nich należało żyć biednie,skromnie ,uczciwie i wszystko miało sprowadzać do Boga.Życie ubogie na ziemi miało gwarantować dobrobyt i wieczną chwałę po śmierci.
9 4 9