Zamień zdania bezpodmiotowe na zdania o tej samej treści z podmiotem gramatycznym. Podkreśl podmioty.
a) Muzea w naszym mieście zwiedza się codziennie oprócz poniedziałków.
b) Niedawno otwarto nową galerię rzeźby.
c) W Muzeum Narodowym zabrania się fotografowania i używania kamer wideo.
d) Wszystkie zabytki otacza się wielką opieką konserwatorską.
e) Podobno na zamku o północy wielokrotnie widziano Białą Damę.
f) Niektórych obiektów z powodu prac konserwatorskich nie udostępniono do zwiedzania.
Proszę o odrobienie tego... ;P plis

3

Odpowiedzi

2010-01-17T21:05:24+01:00
Podmioty:
a) Muzea
b) Galeria
c) Aparatów i kamer wideo
d) Zabytki
e) Biała Dama
f) Obiekty

a) Muzea są w naszym mieście zwiedzane codziennie oprócz poniedziałków.
b) Niedawno została otwarta nowa galeria rzeźby.
c) Muzeum Narodowe zabrania fotografowania i używania kamer wideo.
d) Wszystkie zabytki są otaczane wielką opieką konserwatorską.
e) Biała Dama była podobno widziana wielokrotnie w zamku o północy.
f) Niektóre obiekty z powodu prac konserwatorskich nie są udostępnione do zwiedzania.

Czekam na naj:P
106 4 106
2010-01-17T21:05:58+01:00
A) Muzea w naszym mieście można zwiedzać codziennie oprócz poniedziałków.
b) Nowa galeria rzeźby została niedawno otwarta.
c) W Muzeum Narodowym nie wolno używać aparatów i kamer wideo.
d) Wszystkie zabytki otoczone się wielką opieką konserwatorską.
e) Podobno na zamku o północy wielokrotnie widziana była Biała Dama.
f) Niektóre obiekty z powodu prac konserwatorskich nie zostały udostępnione do zwiedzania.

Podmioty:
a) Muzea
b) Galeria
c) Aparatów i kamer wideo
d) Zabytki
e) Biała Dama
f) Obiekty
42 3 42
2010-01-17T21:08:41+01:00
|Muzea| w naszym mieście są zwiedzane codziennie oprócz poniedziałków.
Nowa |galeria rzeźby| została niedawno otwarta.
|Muzeum Narodowe| wprowadziło zakaz fotografowania i używania kamer video.
Wszystkie |zabytki| otaczane są wielką opieką konserwatorską.
Podobno |Biała Dama| była widziana wielokrotnie na zamku o północy.
Niektóre |obiekty| nie zostały udostępnione z powodu prac konserwatorskich.
29 3 29