Odpowiedzi

2010-01-17T21:24:26+01:00
Przyczyny powstania Kościuszkowskiego:

-po II rozbiorze państwo było tzw. buforowe tzn. b.małe. Pozostało kwestią czasu kiedy będzie kolejny rozbiór Polski.
Nastąpił ogromny kryzys-upadek gosp, Warszaw stała się najdroższym państwem w Europie
Przygotowania powstania
Szczególnie zła dla kraju była działalność ambasadora ros Igalstrna,kt sprawował kontrolę nad wszelkimi działaniami króla.
Powstały 2grupy:kardynalna-zrzeszała oficerów,żołnieży, kt mieli podlegać redukcji wojska(niosącej wiele konsekwencji m.in. powstanie jeszcze większel liczby bezrobotnych-kryzys gosp); jak najszybciej chcieli postania ogólnonarodowego(z udziałem chłopów)umiarkowani-przedatawiciel-Działyński;chcieli przywrócenia Konstytucji 3 maja(i reform w niej zawartych)
Polacy zwrócili się o pomoc do Fr,ogarniętej rewolucją, głoszącej hasła wolności

1. PRZYCZYNY ROZBIORÓW

I Rozbiór (1772r.)
Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski.

II Rozbiór (1793r.) Prusy i Rosja
Przyczyną była przegrana wojna polsko-rosyjska w 1792r., toczona w obronie konstytucji 3 maja.

II Rozbiór (1795r.)
Przyczyną była klęska skierowana przeciwko rozbiorom powstania Kościuszkowskiego (1794r.), która spowodowała ostateczną likwidację państwa polskiego.

3.Utrata Pomorza Gdańskiego uniemożliwiła nam dostęp do morza