Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:21:58+01:00
Związki pracodawców mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Dalej idące uprawnienia posiadają organizacje pracodawców reprezentatywne w skali kraju (np. uczestniczenie w obradach Komisji Trójstronnej, opiniowanie projektów aktów prawnych). ps nie wiem czy o to chodziło...;D