Połącz wydarzenie z postacią polityka ( Bolesław Bierut lub Władysław Gomółka ) , za którego rządów miało ono miejsce :
1. przeprowadzenie kolektywizacji wsi
2. Stworzenie warunków do rozwoju przemysłu spożywczego i lekkiego
3. Uwięzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego
4. Powierzenie dowództwa nad wojskiem polskim Rosjanom
5. Uwolnienie więzionych działaczy niepodległościowych
6. Plan 6-letni
7. Bitwa o handel
8. Rozwiązanie wielu spółdzielni rolniczych

1

Odpowiedzi

2010-01-17T21:31:35+01:00
1. Bierut 2. Gomułka 3. Gomułka 4. Bierut 5.Bierut 6. Gomułka 7. Bierut 8. Gomułka
2 3 2