Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T22:33:59+01:00
PL
Wypracowanie pt.: "Nowy Rok".
Nowy Rok to czas, w którym staramy się poprawić swoje zachowanie, a złe uczynki zamienić na dobre. Okres ten znajduje się kilka dni przed Bożym Narodzeniem, czyli czasem, który powinniśmy spędzać w gronie bliskich nam osób.
Często na Nowy Rok idziemy, i puszczamy fajerwerki, które są symbolem radowania się z nadejścia nowego roku. "Stary rok" powinniśmy zostawić w tyle, a cieszyć się teraźniejszością i nie daleką przyszłością. Mino tego rok, który przemija lub przeminął to rok, który powinniśmy wspominać dobrze a błędy, które podczas niego popełniliśmy trzeba naprawiać. Na nowy rok powinniśmy także obiecać coś sobie, czyli złożyć postanowienie noworoczne, które przez następny rok powinniśmy wypełniać.

ENG
The new year is a time, in which we are trying to improve its behaviour, and to exchange misdeeds for good. This period is a few days before the Christmas, the time which we should chase off in the circle of family and friends for us of persons. We often go to the new year, and we are letting go of fireworks which are a symbol of being pleased with coming of the new year. we should leave the "Old year" in so much, and to be pleased with the present time and not a distant future. Face of it year which is passing or passed it is a year which we should recall well and it is necessary to rectify mistakes which during it we committed. For the new year we should also promise oneself something, that is file the New Year decision which for the next year we should fill.
1 5 1