Odpowiedzi

2010-01-18T07:45:40+01:00
Wiek XIX to okres dynamicznego rozwoju nauki i techniki.Wynalazcą żarówki był amerykanin Tomasz Edison,dzięki niemu stopniowo zaprzestano używania świec i lamp naftowych.Dzięki elektryczności usprawniono transport,konne tramwaje zostały zastąpione elektrycznymi.Ważnym wynalazkiem był pierwszy pociąg elektryczny,dzięki któremu podróże stały się szybsze i wygodniejsze.
W drugiej połowie XIX wiekupowstał pierwszy samochód z silnikiem benzynowym,a pod koniec stulecia zaczęto podejmowac pierwsze próby lotów szybowcowych.Ważną rolę odegrały takie wynalazki jak:radio,lodówka,barometr,których rozpowszechnienie nastąpiło w XX wieku.
Wilhelm Roentgebodkrył promienie,które przenikały przedmioty i organizmy żywe.Dzięki temu lekarze mogli wykrywac miejsca złamań,czy też niektóre choroby np.gruźlicę płuc.
Wynalazcą szczepionki przeciw wściekliźnie i cholerze drobiu był francuski uczony Ludwik Pasteur(Paster),a Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze-polon i rad,który to lekarze stosowali w leczeniu raka.
Tak więc wiek XIX to wielki postęp,który ciągle ulega polepszaniu i unowocześnianiu.
1 1 1