1. W instalacji domowej włączone są 3 żarówki o mocy 100w każda i grzałka elektryczna o mocy 2000w. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez bezpiecznik instalacji domowej ?.

2 Przez opornik o oporze 2Kom płynie prąd o natężeniu 2mA . Oblicz napięcie na tym oporniku i moc prądu płynącego w tym oporniku .

3.Silnik wykonał pracę 150J,gdy przez jego uzwojenie przepłynął ładunek 30C. Oblicz , jakie wówczas było napięcie na zaciskach silnika.

4. Ile wynosi opór przewodnika o długości 100m jeżeli odcinek tego przewodnika o długości 20cm ma opór 0.4om ?

4.Przez żarówkę przepływa ładunek elektryczny o wartości 50stopni C w czasie 5 minut. Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tę żarówkę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T12:32:02+01:00
1.
Pg=2000W
Pż=100W
nż=3
I=?
P=Pg+3*Pż=2000W+3*100W=2300W
P=U*I
I=P/U=2300W/230V=10A
2.
R=2kΩ=2000Ω
I=2mA=0,002A
U=?
P=?
U=I*R=0,002A*2000Ω=4V
P=U*I=4V*0,002A=0,008W=8mW
3.
W=150J
q=30C
U=?
W=U*I*t
q=I*t
W=U*q
U=W/q=150J/30C=5V
4.
l=20cm=0,2m
R=0,4Ω
l1=100m
R1=?
R=ρ*l/s
R=ρ*0,2/s=0,2*ρ/s=0,4Ω
R1=ρ*100/s=100*ρ/s
R1/R=(100*ρ/s)/(0,2*ρ/s)=500
R1=500R=500*0,4Ω=200Ω
5.
q=50C
t=5min=300s
I=?
q=I*t
I=q/t=50C/300s=0,17A
2 5 2