1. Napisz wzór funkcji kwadratowej wiedząc, że f(1) = 0, f(4) = 0 , i a = -1/2 .
Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość największą i ile ona wynosi ?

2. Napisz wzór funkcji kwadratowej, wiedząc że f(2) = 1, f(3) = 5 , i a = -3

1

Odpowiedzi

2009-04-06T15:07:05+02:00
Zad1.

y=a(x-x1)*(x-x2)

y=-0,5(x-1)(x-4)

zad 2,
a=-3
dane dla x=2 y=1 dla x=3 y=5

y=ax₂+bx+c

1=-3*4+2b+c
5=-3*9+3b+c odejmuje stronami
4=-15+b------>b=19
c=13-2b=13-38=-25

y=-3x²+19x-25
1 1 1