Odpowiedzi

2010-01-17T22:21:58+01:00
1.
Paweł(Szaweł) był przeciwny ograniczaniu głoszenia Ewangelii do narodu żydowskiego, przez co obdarzono go przydomkiem ‘apostoła narodów’. Przez bardzo długi czas należał on do tych co prześladują chrześcijan aż do pewnego momentu kiedy ok. 36 roku w trakcie wyprawy do Damaszku, ukazał mu się zmartwychwstały Pan Chrystus, po ty cudzie Szaweł nawrócił się i przyjął chrzest a Jezus Chrystus stał się dla niego autorytetem. Paweł później przez dłuższy okres zajął się akcją misyjną. Pełnił on bardzo dużą role w "rozwoju" chrześcijaństwa o której możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich lub licznych Listach. W listach Szaweł przedstawia Boga jako Ojcja ludzkości.
2.
Duch Święty uobecnia Chrystusa i przedstawia Go zgromadzonym w całej prawdzie, pozwala głębiej poznać Zbawiciela i Jego działanie, jest Interpretatorem oraz objawia Jego chwałę, czyli treść życia. Dokonuje tego dzieła obdarowując Miłością, dzięki której objawia nam w Chrystusie Boga jako drogę, prawdę i życie. Duch Święty pomaga także w tworzeniu wzajemnej relacji z Nim i przekształca ją w przyjaźń.
Trwające wciąż dla Kościoła i świata Zesłanie Ducha Świętego w liturgii jest mocą przemieniającą chrześcijan z grzeszników w świętych, z niezaangażowanych w osobistych, naocznych świadków obecnego Chrystusa. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny w swoim słowie. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy. Duch Święty w darze Eucharystii udziela się uczestnikom Boskiego posiłku.
3.
Ponieważ duch święty zesłał na nią dziecko. Zaszła w ciąże bez obcowania z innym mężczyzną.
1 5 1