Odpowiedzi

2010-01-18T00:40:21+01:00
Adamowi Mickiewiczowi. W tamtym czasie Puszkin przyjaźnił się z nim, wymieniał poglądami, podobnymi ideami politycznymi. Tłumaczyli nawzajem swoje wiersze.
(Podobno napisany pod wrażeniem wierszy Mickiewicza o Petersburgu.)