Odpowiedzi

2009-09-28T20:20:14+02:00
„Władza nie powinna lekceważyć nieba”, prawa ustanowione przez władze, powinny uwzględniać prawama boskie. Władza powinna ustanawiać prawo, kierując się dobrem państwa, lecz nie powinna zapominać, o innych prawach, według mnie bardzo waznych– prawach boskich. Postaram się więc udowodnić, że nie powinno się lekceważyć nieba.
W "Antygonie" Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym, sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim. Antygona kieruje się miłością do brata i wiarą, że każdemu zmarłemu należy się szacunek. Natomiast Kreon, ustanowiwszy zakaz grzebania ciała Polinejkesa, skazuje nie tylko każdego zdrajcę, który ośmieliłby się złamać jego rozkaz, na śmierć,ale tez na znieważenie zwłok Które z nich miało rację podejmując wybraną decyzję?
Prawa boskie mówią o godności człowieka, poszanowaniu i tolerancji, bardzo ważnych wartościach. Niestety czasem się o nich zapomina, kierując się własnym dobrem i korzyściami, jak w przypadku Kreona. Kreon był władcą apodyktycznym, ustanawiał własne prawa.
1 5 1