Odpowiedzi

2010-01-18T09:11:54+01:00
V-objętość powietrza w sali
p-gęstość powietrza(1,168 kg/m³)
m-masa powietrza w sali
c-ciepło właściwe powietrza(1000J/kg*⁰C)
Δt-przyrost temperatury
Q-ciepło(energia) potrzebne do ogrzania powietrza

V=8[m]*5[m]*4[m]=160[m³]
p*V=m
1,168[kg/m³]*160[m³]=m
m=186,88[kg]

Q=c*m*Δt

Q=1000[J/kg*⁰C]*186,88[kg]*(25[⁰C]-15[⁰C])
Q=1868800J=1,8688MJ

Energia potrzebna do ogrzania powietrza w sali o 10⁰C wynosi 1,8688MJ.


2 3 2