Okres obiegu Neptuna wokół Słońca wynosi 164,81 lat policz jego średnią odległość od Słońca. Podaj wynik w AU i w metrach.
(Musi być wzrór z III prawa Keplera)

Proszę was bardzo o szybką odpowiedź.
Muszę mieć to do jutra rana, do 7.00
z góry wielkie dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T01:29:13+01:00
Okres obiegu Neptuna wokół Słońca wynosi 164,81 lat policz jego średnią odległość od Słońca. Podaj wynik w AU i w metrach.
(Musi być wzrór z III prawa Keplera)


III Prawo Keplera:
Drugie potęgi okresów obiegu planety wokół Słońca są wprost proporcjonalne do trzecich potęg ich średnich odległości od Słońca.
Wzorem:

R₁³/R₂³ = T₁²/T₂²

Przyjmujemy:
T₁ - okres obiegu Ziemi wokół Słońca
T₁ = 1 rok
R₁ - średnia odległość Ziemi od Słońca
R₁ = 150 000 000 000 m
R₁ = 1 AU
T₂ - Okres obiegu Neptuna wokół Słońca
T₂ = 164,81 roku
R₂ - średnia odległość Neptuna od Słońca
R₂ = ?

Po przekształceniu wzoru na III Prawo Keplera mamy:

R₂³ = R₁³ * T₂²/T₁²

Po podstawieniu i wyciągnięciu pierwiastka

R₂ = 4 509 000 657 589,14 m

lub

R₂ = 30,06 AU
2 3 2