1.Okres powiększania się zasięgu lądolodu, spowodowany ochładzaniem się klimatu.
2.Najwyższe wzniesienie na Pojezierzu Mazurskim.
3.okres geoloiczny, w którym wystąpiły zlodowacenia w północnej Europie.
4.Okres zanikania lub ograniczania zasięgu lądolodu wskutek ocieplania się klimatu.
5.Ogół procesów (wietrzenie, erozja, ruchy masowe), polegające na obniżeniu i wyrównywaniu się ziemi.
PROZE POMÓŻCIE.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T06:44:31+01:00
1) jest to glacjał.
2)Jest to Dylewska Góra
3)Moim zdaniem jest to plejstocen
4) intergalacjał
5)dendukcja
;)
2 5 2