Odpowiedzi

2010-01-18T07:36:58+01:00
Cw = 1005 (ciepło właściwe powietrza)
ro = 1,293 g/l (gęstość powietrza)
ro = 1,293g /(1/1000)m³ = 1293 g/m³ = 1,293 kg/m³

V = 8 * 5 * 4 = 160 m³ (objętość powietrza)

m = V * ro = 160 * 1,293 kg /m³ * m³ = 206,88 kg

E = m * Δt * cw (energia potrzebna do ogrzania) =
= 206,88 * 10 * 1005 = 2 079 144 J
2010-01-18T12:57:37+01:00
Gęstość powietrza : 1, 293 g/l = 1, 293 kg/m³
Ciepło właściwe : 1005

Objętość powietrza :
V = 8 * 5 * 4 = 160 m³

Masa :
m = 1, 293 kg/m³ * 160 m³ = 206, 88 kg

Energia :
1005 * 10 * 206, 88 = 2079144 [ J ] (dżuli)

Odp. : Należy dostarczyć 2079144 J.