Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T00:57:16+01:00
1. używanie polskiego w administracji, policji, szkolnictwie, i sądownictwie
2. Sejm Krajowy utworzony jako organ władzy samorzadowej, podlegała mu gospodarka i samorzady gminne
3. Szkolnictwo podlega Radzie Szkolnej, w której zasiadali przedstawiciele administracji centralnej oraz urzedów autonomicznych
4. kurialny charakter ordynacji wyborczej
5. rozwój szkolnictwa wyższego
6. ludność nastawiona na współpracę z Austria, zaniechanie działań konspiracyjnych
7. rozszerzanie władzy autonomicznej
6 3 6